Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2012

wii
Jedna opowieść rodzi stereotypy. A problem z nimi nie polega na tym, że są nieprawdziwe, ale na tym, że są niekompletne. Sprawiają, że jedna historia staje się jedyną.
— (Chimamanda Adichie
Reposted fromkrolik krolik
wii
Studiowałam, spotykałam się z lekarzami, naukowcami, aby wreszcie przemawiać tutaj. I wreszcie jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że sposobem na bardziej produktywne, inspirujące i wesołe życie – jest spanie. 
— Arianna Huffington
Reposted fromkrolik krolik
wii
that awkward moment when House turns out to be Sherlock's father.
     
wii
Cokolwiek się wydarzy, niezależnie czy to będzie zwycięstwo czy porażka, ludzie o wysokich oczekiwaniach zawsze czują się lepiej, ponieważ to, jak się czujemy, gdy nas wyrolowali albo ogłosili pracownikiem miesiąca, zależy od tego, jak interpretujemy te wydarzenia. 
— Tali Sharot
Reposted fromkrolik krolik

September 09 2012

wii
North vs South Korea. Lol Gangnam Styl
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaJasiuuu Jasiuuu
wii
7517 439f
Reposted fromhogwarts hogwarts
wii
7461 2ed7
Reposted fromjustonebreathe justonebreathe viahogwarts hogwarts
wii
6383 f114 500
Reposted fromincrediblemess incrediblemess viamadialene madialene
wii
6546 2305
Reposted fromSearchingMe SearchingMe viamadialene madialene
wii
5363 feb2
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viapl pl
wii
Reposted fromwanad wanad viapl pl
wii
3623 240c
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadialene madialene
wii
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata, Oranżada
Reposted frommyzone myzone viamadialene madialene
wii
2083 7304
Reposted fromkropki kropki viamadialene madialene
wii

Nie należy przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter.

— Matka Beaty Tyszkiewicz
Reposted fromstonerr stonerr viamadialene madialene
wii
0174 0454
totally me
Reposted frommissimpossible missimpossible viamadialene madialene
wii
7023 7fa4 500
Reposted fromtelewizja telewizja viamadialene madialene
wii
8169 8e64
Reposted frommadlenaa madlenaa viacats cats
wii
4319 ad7b
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaJasiuuu Jasiuuu
wii
8276 7a1c
Reposted fromdisheveled disheveled viamadialene madialene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl